Menu thứ Tư Cảng HKQT TSN

Chỉ còn 1 sản phẩm
Gà kho gừng - Bí đỏ xào nạc xay - Cải thảo xào |Gà nướng xốt xá xíu - Bí đỏ xào nạc xay - Cải thảo xào | Cá nục kho thơm - Bí đỏ xào nạc xay - Cải thảo xào

Lấy lại mật khẩu