Menu thứ Ba - Cang HKQT TSN

Chỉ còn 1 sản phẩm
Cà tím nhồi chả cá chiên xốt tiêu - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc|Gà rang lá chanh - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc| Cá diêu hồng chưng tương - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc

Lấy lại mật khẩu