Menu thứ Ba (A1)

Chỉ còn 1 sản phẩm
Cà tím nhồi chả cá chiên xốt tiêu - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc | Gà rang lá chanh - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc| Cá diêu hồng chưng tương - Khổ qua xào trứng - Bầu luộc |Cà tím om xốt cay - Rau cà ri Chay - Bầu luộc

Lấy lại mật khẩu