Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang website của công ty. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này

1. QUYỀN CỦA SASCO F&B

SASCO F&B sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện của công ty nêu ra

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì công ty có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

SASCO F&B giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

SASCO F&B có quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng

2. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa SASCO F&B và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

3. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

SASCO F&B luôn đưa đến cho bạn hình thức thanh toán linh hoạt và nhanh chóng, thuận lợi cho khách hàng booking đặt ăn tại hệ thống SASCO F&B.

THANH TOÁN ONLINE

– Là phương thức thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi cho những khách muốn đặt ăn trước tại hệ thống của công ty

– Sau khi thanh toán phần ăn qua website, quý khách sẽ nhận được một email xác nhận đơn hàng từ chúng tôi.

– Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận cho quý khách.

Lấy lại mật khẩu