1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi Thành viên đăng ký tài khoản trên Sascofnb.com, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ email , số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Xác nhận đơn hàng của khách
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Xác minh sự tin cậy của Thành viên.
  • Gửi thông tin giảm giá, chương trình khuyến mãi nếu được Thành viên yêu cầu.
  • Cung cấp cổng thanh toán với các thông tin cần thiết để thực hiện các giao dịch nếu Thành viên lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến.

Chi tiết đơn hàng của Thành viên sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, Thành viên không thể yêu cầu thông tin đó từ Sascofnb.com. Tuy nhiên, Thành viên có thể kiểm tra thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên Sascofnb.com. Tại đó, Thành viên có thể theo dõi đầy đủ chi tiết nhật ký đơn hàng của mình.

Khách hàng cần bảo đảm là thông tin được đăng nhập được giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sascofnb.com không mua bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Thành viên thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

SASCO F&B sẽ cung cấp cho các đơn vị vận chuyển thông tin cần thiết để giao các đơn đặt hàng đến tận nơi cho thành viên. Nếu thành viên lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến SASCO F&B sẽ cung cấp cổng thanh toán với các thông tin cần thiết để xử lý thanh toán. SASCO F&B sẽ không cung cấp thông tin thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Sau khi đơn hàng được đặt thành công, chỉ nhân viên của SASCO F&B và chính thành viên mới có thể đăng nhập vào phần thông tin cá nhân.

Thông tin sẽ được lưu trữ trên hệ thống của Sascofnb.com và đươc điều hành ngay tại văn phòng SASCO.

Thành viên có thể thay đổi, xem hoặc xoá thông tin của họ bằng cách đăng nhập vào phần “Thành viên” hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ sales@sascofnb.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Sascofnb.com sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Thành viên hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Sascofnb.com:

  • 45 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Điện thoại: 0961330066
  • Email: sales@sascofnb.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có thể thay đổi, xem hoặc xoá thông tin bằng cách đăng nhập vào phần “Thành viên” trên Sascofnb.com hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ sales@sascofnb.com để được trợ giúp.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Sascofnb.com sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Tất cả thông tin giao dịch giữa Thành viên và Sascofnb.com sẽ được bảo mật qua phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách mã hóa tất cả thông tin Thành viên nhập vào.

Sascofnb.com cam kết không mua bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Thành viên vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Sascofnb.com sẽ không chia sẻ thông tin Thành viên trừ những trường hợp cụ thể như sau:

  • Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.
  • Để bảo vệ  Sascofnb.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Sascofnb.com và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Thành viên.

7. Trường hợp Thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin Thành viên.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sascofnb.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên thì Sascofnb.com sẽ liên hệ trực tiếp với Thành viên để xử lý vấn đề trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

 

 

Lấy lại mật khẩu